top of page
Wspieraj Abortion Talk, aby podtrzymać rozmowę

WARUNKI & WARUNKI

Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami („Warunki”). Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, poproś rodzica lub opiekuna o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i omówienie ich z Tobą.

Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie korzystaj z naszej witryny. Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową, będziesz związany niniejszymi Warunkami, które będą stanowić umowę między Tobą a nami.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do całej zawartości naszej witryny internetowej oraz do wszelkiej korespondencji prowadzonej pocztą elektroniczną pomiędzy nami a Tobą. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności stanowi również część niniejszych Warunków i należy je dodatkowo przeczytać. Niektóre części naszej witryny internetowej mogą również zawierać dodatkowe zasady, które mają zastosowanie oprócz niniejszych Warunków.

Postanowienia ogólne – mają zastosowanie podczas odwiedzania lub korzystania z naszej strony internetowej:
 

 1. Zmiany – możemy zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, w takim przypadku zmienione Warunki zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych i będą obowiązywać od daty ich opublikowania, z wyjątkiem wszelkich zamówień, które przyjęliśmy już od Ciebie przed nowym Regulaminem zostaną wysłane, będą nadal podlegać Warunkom obowiązującym w chwili przyjęcia zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przy każdym korzystaniu z naszych stron internetowych. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych witryn, będziesz związany najnowszymi Warunkami.
   

 2. Korzystanie z naszej witryny – wyrażasz zgodę na korzystanie z naszej witryny wyłącznie w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz zgodny z niniejszymi Warunkami i nie naruszający praw nikogo innego, ani nie ograniczający ani utrudniający korzystania z naszych witryn ( w tym między innymi poprzez włamanie). Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy każdemu użytkownikowi dostępu do naszej witryny internetowej bez uprzedniego powiadomienia
   

 3. Oświadczenie o ochronie prywatności – wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszych stron internetowych, wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie.

4.  Zawartość witryny internetowej i treść dodana przez użytkowników.

a) Jeśli mają Państwo skargę dotyczącą jakiejkolwiek treści znajdującej się na którejkolwiek z naszych stron internetowych, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas, wysyłając wiadomość e-mail na adrescomms@abortiontalk.com ustalając: -

 • Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy lub organizacji, jeśli dotyczy, dane kontaktowe (zarówno adres stacjonarny, numer telefonu, jak i adres e-mail);

 • szczegółowe informacje dotyczące treści, której dotyczy skarga, oraz powody, dla których składasz skargę dotyczącą tej treści; I

 • Potwierdzenie od Ciebie, że podane przez Ciebie informacje są dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd. Należy pamiętać, że bez tych informacji nie można podjąć żadnych działań.

   

b) Nie wolno publikować ani przesyłać na tę stronę żadnych materiałów:

 • Jest to świadomie fałszywe lub wprowadzające w błąd, zniesławiające, nielegalne, obelżywe, wulgarne, nienawistne, napastliwe, mogące podżegać do nienawiści rasowej, bluźniercze, dyskryminujące, pornograficzne, grożące prywatności danej osoby lub ingerujące w nią;

 • Które nie są Twoją własnością lub dla których nie uzyskałeś wszystkich niezbędnych licencji i/lub zgód;

 •  Które są technicznie szkodliwe (w tym między innymi wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane); Lub

 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot albo fałszywe stwierdzanie lub w inny sposób fałszywe przedstawianie swoich powiązań z kimkolwiek lub jakimkolwiek podmiotem.
   

c) Jeśli opublikujesz lub prześlesz na naszą stronę internetową jakikolwiek materiał zabroniony na mocy punktu 4.b powyżej i w rezultacie poniesiemy jakiekolwiek koszty, wydatki, odpowiedzialność lub straty, wówczas zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszystkimi takimi kosztami, wydatkami i odpowiedzialnością lub straty.
 

d) Jeśli publikujesz lub przesyłasz jakiekolwiek materiały na którąkolwiek z naszych stron internetowych: -

 • Udzielasz nam prawa do używania, powielania, modyfikowania i publikowania takich materiałów w innych miejscach na naszych stronach internetowych i publikacjach, w tym w mediach społecznościowych;

 • Udzielasz nam prawa do używania nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi treściami; I

 • Będziemy uprawnieni do ujawnienia Twojej tożsamości (lub wszelkich informacji, które o Tobie posiadamy) dowolnej stronie trzeciej, która twierdzi, że jakikolwiek materiał narusza którekolwiek z jej praw, lub każdemu rządowi lub organowi regulacyjnemu, który jest uprawniony do wymagania od nas takiego Więc.

e)  Możemy w dowolnym momencie usunąć lub edytować dowolne materiały lub wpisy zamieszczone na naszych stronach internetowych.

5.     Prawa własności intelektualnej

a) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej na naszych stronach internetowych oraz wszystkie zdjęcia, nagrania, projekty, obrazy, teksty, oprogramowanie, dane i inne materiały w naszej witrynie lub wygenerowane przez naszą witrynę są własnością nas lub naszych licencjodawców . Możesz korzystać z tej witryny i tych materiałów wyłącznie za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez nas.

b) Możesz drukować i pobierać fragmenty naszej strony internetowej do osobistego, niekomercyjnego użytku oraz do prywatnych celów edukacyjnych lub edukacyjnych, pod warunkiem, że w każdym przypadku:

 • Drukowane i kopiowane są także informacje o prawach autorskich i źródle;

 •  Materiały nie są modyfikowane i nie są wykorzystywane jako część jakiejkolwiek innej publikacji;

 •  Każdy dokument jest drukowany i kopiowany w całości i nie jest używany w kontekście obraźliwym lub wprowadzającym w błąd; I

 • Materiał nie jest używany w sposób, który mógłby zaszkodzić naszej reputacji lub w inny sposób być dla nas szkodliwy lub osłabić naszą zdolność do osiągnięcia celów charytatywnych.
   

c) Żadne inne wykorzystanie materiałów znajdujących się na naszych stronach internetowych nie może być dokonane bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. W szczególności nie wolno Ci wykonywać następujących czynności, chyba że uzyskałeś wcześniej naszą pisemną zgodę:

 • Włączać żadnych materiałów z naszych stron internetowych do jakichkolwiek innych prac lub publikacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej; Lub

 • Nie wykorzystuj komercyjnie ani nie publikuj żadnych materiałów w naszych witrynach (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do przeglądania witryn w ramach prowadzenia działalności gospodarczej).

d) Jeśli chcesz wykorzystać jakiekolwiek materiały z naszej witryny w sposób inny niż zgodny z punktem 5.b powyżej, prześlij swoją prośbę e-mailem na adres comms@abortiontalk.com

e) Obrazy fotograficzne, tekstowe i inne obrazy graficzne zawarte w produktach lub publikacjach dostarczonych użytkownikowi stanowią dzieła chronione prawem autorskim i żadnego z nich nie można kopiować, powielać, licencjonować ani wykorzystywać w inny sposób.

f) Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

6.     Zastrzeżenia

a) Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter ogólny i jako takie nie powinny być traktowane jako substytut porady dotyczącej jakiejkolwiek konkretnej sytuacji. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy dokładności i kompletności tych informacji. Materiały na naszej stronie internetowej mogą być nieaktualne i nie zobowiązujemy się do ich aktualizacji. Możemy wprowadzać zmiany w materiałach znajdujących się na naszych stronach internetowych lub w produktach i cenach w nich opisanych, w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

b) Nie gwarantujemy, że funkcje zawarte na naszych stronach będą nieprzerwane i wolne od błędów, że wady zostaną naprawione lub że nasze strony lub serwery, które je udostępniają, są wolne od wirusów lub błędów lub zapewniają pełną funkcjonalność, dokładność lub niezawodność materiałów. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zakłócenia lub uszkodzenia danych lub systemu komputerowego, ani za jakiekolwiek inne szkody (w tym między innymi straty, utratę zysków lub utratę możliwości użytkowania) powstałe w wyniku korzystania z naszych witryn, opóźnień lub niemożności korzystania z nich , ich treść lub jakiekolwiek łącze do innej strony internetowej powstałe w wyniku umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub z innego powodu, z wyjątkiem przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.

 

7.     Spinki do mankietów

a) Nasze strony mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Takie łącza są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie kontrolujemy takich stron internetowych i nie odpowiadamy za ich zawartość. Samo umieszczenie takich linków nie oznacza żadnego poparcia materiałów znajdujących się na tych stronach internetowych ani żadnego powiązania z ich operatorami. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki lub z naszych witryn, robisz to wyłącznie na własne ryzyko. Nie możemy zagwarantować, że te linki będą działać przez cały czas i nie mamy kontroli nad dostępnością połączonych stron.

b) Jeśli chcesz umieścić w swojej witrynie internetowej łącze do dowolnych stron naszych witryn, możesz to zrobić wyłącznie pod warunkiem, że umieścisz łącze do strony witryny internetowej, ale nie będziesz jej replikował i z zastrzeżeniem następujących warunków:

 • Tekst linku musi składać się po prostu z adresu strony internetowej;

 • Nie usuwasz, nie zniekształcasz ani w żaden inny sposób nie zmieniasz rozmiaru ani wyglądu żadnych logo na naszych stronach;

 • W żaden sposób nie sugerujesz, że popieramy jakiekolwiek produkty lub usługi;

 • Nie przedstawiasz fałszywie swoich relacji z nami ani nie przedstawiasz żadnych innych fałszywych informacji na nasz temat;

 • Nie będziesz używać w inny sposób żadnych znaków towarowych Abortion Talk wyświetlanych na naszych stronach bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

 • Nie zamieszczasz linków ze strony internetowej, która nie jest Twoją własnością; I

 • Twoja witryna nie zawiera treści obrzydliwych, pornograficznych, naruszających jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby lub w inny sposób nie jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
   

c) W dowolnym momencie i według własnego uznania zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków do naszych witryn.

Niniejsze Warunki nie mają wpływu na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Ci praw ustawowych, odwiedź stronęwww.gov.uk

bottom of page