top of page
Wspieraj Abortion Talk, aby podtrzymać rozmowę

Prywatność w rozmowie telefonicznej & Poufność

Linia telefoniczna jest usługą anonimową i poufną. Podjęliśmy szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę Twojej prywatności.

 ​

Twoje dane osobowe

Nasza linia rozmów jest usługą anonimową. Nie należy podawać żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres.

Jedyne informacje umożliwiające identyfikację, do których mamy dostęp, to numer telefonu urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli wolontariusz będzie musiał oddzwonić, numer telefonu rozmówcy będzie rozpoznawalny.

Czy rozmowy są nagrywane?

To, co omawiasz z wolontariuszami linii rozmów podczas sesji czatu, ma być prywatną rozmową. Nie przechowujemy transkrypcji sesji czatu.

Wolontariusze będą rejestrować jedynie rodzaj udzielonego Ci wsparcia lub informacji oraz czas trwania czatu. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika ani informacji, które mogłeś podać, i są gromadzone wyłącznie w celach monitorowania i raportowania.

Abortion Talk nie będzie zbierać, przechowywać ani przetwarzać żadnych informacji o Tobie.

Dzielenie się informacjami z innymi agencjami

W większości przypadków wszystko, co nam powiesz, pozostanie między Tobą a wolontariuszem. Jednakże może zaistnieć potrzeba udostępnienia informacji innym osobom, jeśli uważamy, że zagrożone dziecko lub osoba dorosła jest narażona na poważną lub natychmiastową krzywdę lub jeśli otrzymaliśmy takie polecenie od sądu.

W takim przypadku i ujawnisz informacje, które mogą pomóc nam zidentyfikować Twoje imię i nazwisko oraz lokalizację, być może będziemy musieli udostępnić informacje odpowiednim władzom.

Początkowo prosimy Cię o zgodę na udostępnienie takich informacji, a w takich sytuacjach możemy pomóc tylko wtedy, gdy posiadamy informacje, które Cię identyfikują.

Złamanie tajemnicy bez zgody

W niezwykle rzadkich przypadkach osoba obsługująca linię telefoniczną może wymagać udostępnienia danych osobowych bez uzyskania zgody. Będzie to miało miejsce w sytuacjach, gdy:

•   Jeśli użytkownik udostępni informacje (takie jak lokalizacja), które identyfikują dziecko lub bezbronną osobę dorosłą, która jest narażona na ryzyko poważnej krzywdy

•   Wygląda na to, że użytkownik nie jest w stanie wyrazić zgody lub stracił przytomność. Poinformował nas, gdzie się znajduje, co pozwoliło nam zaalarmować służby ratunkowe

•   Użytkownik zagraża bezpieczeństwu operatorów-wolontariuszy rozmów telefonicznych lub innego personelu lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, w stosunku do której użytkownik grozi wyrządzeniem krzywdy

•   Istnieje prawny obowiązek przekazania informacji po otrzymaniu nakazu sądowego nakazującego nam udostępnienie informacji

•   W przypadku otrzymania informacji dotyczącej zbliżającego się aktu terroryzmu lub podobnego zagrożenia życia osoby trzeciej

bottom of page